KROK DRUGI

Metodyka pracy zdalnej rożni się nieco od metodyki przedmiotowej w realizacji zajęć stacjonarnych. Mimo, iż zakłada również fazy lekcji online, to jednak są one nieco inne ze względu na specyfikę narzędzi online. W nauce zdalnej nieustannie kontrolować trzeba i pobudzać uczniowską aktywność.

Klasyczna nauka online kierowana była do osób dorosłych, samodzielnych, zmotywowanych, zarządzających świadomie swoim czasem. W edukacji zdalnej dziecka - nauczyciel musi zadbać o sprzyjające środowisko dla ucznia.

Dodatkowo narzędzia do pracy zdalnej będą też różne ze względu na wiek ucznia.
Inne dla dzieci mniejszych, inne dla młodzieży.

No i najważniejsze o czym trzeba pamiętać - zmienić formę klasycznej lekcji na webinarium - czyli spotkanie tematyczne. Lekcje prowadzone w takich charakterze są bardziej efektywne i mniej nużące. Niestety wymagają solidnego przygotowania się do ich prowadzenia. Ale można posłużyć się pewnymi schematami i zmieniając formy pracy spowodować, by była zawsze interesujące dla ucznia.

Odpowiadają na pytanie czy to wszystko musi przygotować nauczyciel - stwierdzam, że absolutnie nie. Lekcja musi być interakcją. Zatem jej fragmenty prowadzą uczniowie.
Jak tego dokonać? ... zaraz opowiem, na kolejnych stronach. Zaprezentuję wiele przykładów i miejsc w sieci - inspirujących do tworzenia własnych wizji prowadzenia niekonwencjonalnie lekcji.

Zapakowany prezent
robocza kawy
Businesswoman with Mask

Paczka w procesie - rozrasta się...

Paczka z zadaniami

Narzędzia TIK i chmura

Komunikacja

O metodzie WEB QUEST

O modelu lekcji odwróconej

JAK SZUKAĆ, BY WYSZUKAĆ

UNFREEZ - do tworzenia animacji

nutki01.gif
Czarne i czerwone strzałki w dół

O scenariuszach w pracy z TIK