Small Strokes

Konsultacje online
Zapisy na te spotkania realizowane są drogą elektronicznego formularza. Można dołączyć w każdej chwili. Trzeba skontaktować się z sekretariatem szkoły. Publikujemy też harmonogram spotkań online i konsultacji. Przydział do poszczególnych grup - koordynuje sekretariat szkoły.

ZAPRASZAMY

Zapisz się - klikając
w przycisk

Zapraszamy- dyrekcja szkoły
Można dołączyć w każdej chwili - zapisy trwają...

Aby zapisać się na konsultacje dla kandydatów, należy kliknąć powyższy przycisk i wypełnić formularz zgłoszenia. Informacje o przyjęciu do grupy otrzymacie Państwo drogą mailową. Startujemy w listopadzie.  Ze względu na obecny stan, trwającej nadal epidemii, nasze konsultacje składać się będą z webinariów przygotowujących kandydata oraz konsultacji stacjonarnych - w ramach których kandydat prezentować będzie swoje prace opiekunowi artystycznemu konsultacji.

Więcej informacji nt. konsultacji udziela sekretariat szkoły: 42 651 23 13
Kierownik sekcji artystycznej: Agnieszka Sowińska
694 016 799 

Small Strokes