Pierwszy Nagrodowy Plener z Józefem Panfilem - Walewice 2018

16
52
51
47
3
30
19

„Między Piątkiem a Sobotą”, czyli wizyta w Walewicach.

11 listopada 2018 roku odwiedziliśmy Walewice. Wizyta była uwieńczeniem działań ekologicznych, w których brali udział uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi. Projekt finansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Składał się z kilku etapów:

- plener w Walewicach (10-14 września 2018 roku), w którym uczestniczyli uczniowie wyróżniający się wysoką średnią ocen oraz osiągnięciami artystycznymi z klas: IV OSSP, V OSSP, IIA LP, IIB LP, IIIA LP, IIIB LP, IVA LP, IVB LP (opieka merytoryczna: mgr Paweł Nowakowski, wicedyrektor ds. artystycznych i mgr Agnieszka Wesołowska, nauczyciel rzeźby);
- obchody Dnia Edukacji Narodowej (18 października 2018 roku), podczas których, oprócz uroczystej gali oraz ślubowania klas pierwszych, miał miejsce finisaż wystawy poplenerowej w Galerii „U plastyków” (zaprezentowano na niej obrazy 15 uczniów uczestniczących w wyjeździe, a także prace – p. Pawła Nowakowskiego, który namalował rzekę Mrogę oraz p. Józefa Panfila, Absolwenta Łódzkiego Plastyka) – wyjątkowym gościem finisażu była p. Ewelina Wilburg-Marzec, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej;
- wizyta w Pałacu w Walewicach (11 listopada 2018 roku), w czasie której odbyło się oficjalne zakończenie i podsumowanie projektu.

Co dokładnie działo się 11 listopada? Nauczyciel historii sztuki – Agnieszka Sowińska – wygłosiła zebranym gościom, tj. uczniom, kadrze pedagogicznej oraz zwiedzającym Pałac w Walewicach wykład ilustrowany slajdami na temat architektury obiektu (klasycyzm) oraz losów jego właścicieli. Przybliżył on słuchaczom postać Marii Walewskiej, jej męża Anastazego Walewskiego, a także biografię cesarza Napoleona Bonapartego (w kontekście ówczesnych ruchów patriotycznych zmierzających do odzyskania przez Polskę niepodległości). Agnieszka Sowińska przedstawiła słuchaczom koncepcję zaangażowania Marii Walewskiej w sprawę Polski poprzez bezpośredni wpływ, który wywierała na Napoleona. Zarysowała także losy syna Marii Walewskiej oraz Bonapartego – hrabiego Aleksandra Colonny-Walewskiego, późniejszego ministra spraw zagranicznych oraz kultury i sztuki Francji.

Tłem wykładu była analiza obiektów architektury związanych z wymienionymi postaciami: pałac rodzinny Marii Walewskiej w Kiernozi, Pałac w Jabłonnej (tu na balu miało dojść do pierwszego spotkania Marii z Napoleonem), pałac rodu von Finckenstein w Kamieńcu (tu wspomniana para miała spędzić kilka tygodni) oraz Pałac w Malmaison we Francji, w którym doszło do ostatniego spotkania Bonapartego z Marią Walewską. Omówiono także portrety ukazujące wspomniane postaci historyczne. Wykład uświadomił słuchaczom, jak bogate dziedzictwo kulturowe posiada region łódzki, jak wielkim duchem patriotyzmu kierowali się nasi przodkowie w swoich działaniach zmierzających do odzyskania niepodległości oraz, jak można czytać dzieła sztuki w kontekście politycznym.

Po prelekcji odbyła się prezentacja, którą poprowadził Paweł Nowakowski, wicedyrektor ds. artystycznych. Był to reportaż z pleneru w Walewicach przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Następnie wszyscy zwiedzali wnętrza Pałacu w Walewicach, w tym apartament, w którym zatrzymywał się sam Napoleon Bonaparte. Wewnątrz tego pomieszczenia znalazły się unikalne w skali Polski ręcznie malowane tapety, wykonane na czerpanym papierze, a zamówione przez Marię Walewską dla Napoleona (pojawił się na nich motyw triumfu, co było aluzją do podbojów militarnych cesarza).

Tegoroczne obchody 11 Listopada okazały się więc wyjątkowe. Cieszyliśmy się z okazji odzyskania niepodległości – wspaniałych stu lat wolności. Jednocześnie przypomnieliśmy sobie drogę, którą musieliśmy przejść, by tę suwerenność zdobyć na nowo. Swój udział w tym miał Napoleon Bonaparte, a także wspomniana Maria Walewska. Odwiedziny w Walewicach były więc doskonałym zamknięciem projektu. Z jednej strony – historia, a z drugiej – ekologia (jako motyw przewodni). Oficjalnym zakończeniem wspomnianych działań jest kalendarz na rok 2019 z pracami uczniów, którzy brali udział w plenerze.