Pracowania 13 - po odświeżeniu i doposażeniu
 odbywają się w niej lekcje przedmiotów ogólnokształcących

IMG_1327.JPG