Pracowania 103 - to pracownia biologii, chemii
i fizyki

w roku szkolnym 2020/2021 przeszłą gruntowny remont