PLASTYK.png

Drodzy kandydaci w bieżącym roku szkolnym prowadzone będą tradycyjnie konsultacje wstępne, przygotowujące kandydata do egzaminu.
Zapisy już rozpoczęte - startujemy ze spotkaniami
od 29 listopada 2021.


 

KOLEJNE KROKI

Informacje - sekretariat szkoły 42 651 23 13

1. Składanie dokumentów

 • wniosek w wersji formularza elektronicznego czynny od marca 2022

 • wniosek w wersji papierowej złożyć należy w sekretariacie szkoły do 20 maja  2022- piątek

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej

 • wykaz ocen semestralnych

 • zaświadczenie lekarskie (w bieżącym roku odroczone do czasu drugiego etapu naboru, po egzaminach)

 • dwa zdjęcia

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu / inne zaświadczenia: np. z PPP

2. Egzamin - w terminach 30 maja - 1 czerwca 2022

3. Wyniki egzaminu wstępnego podane zostaną  w dniu: 08.2022 (środa), po godz. 16.00

4. Uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej należy dostarczyć do sekretariatu, do dnia: 18.07.2022 (poniedziałek)

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty

 • kartę zdrowia i kartę szczepień

 • opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz inne dokumenty świadczące o stanie zdrowia ucznia – w przypadku ich posiadania

5.  Listy uczniów przyjętych do szkoły opublikowane zostaną w sierpniu 2022 po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Poniższa sekcja będzie czynna po egzaminach!
 

Czarne i czerwone strzałki w lewo

Nasze wnętrza

Zapraszamy do zwiedzania szkoły. Można umówić się na spotkanie, przez kontakt z sekretariatem szkoły.