W dniach 3 i 6 lipca 2020 r. odbędą się egzaminy wstępne dla tegorocznych kandydatów.

Prosimy o zapoznanie się z informacja na temat obowiązujących zasad sanitarnych w szkole - link do regulaminu.

dla kandydatów najważniejsze jest:

 • posiadanie maseczki oraz konieczność dezynfekowania rąk na terenie szkoły

 • posiadanie własnych przyborów plastycznych / szkoła zapewnia kartony!

 • zachowanie stosownych odległości podczas zajmowania miejsc

 • kandydaci przebywają i poruszają się na terenie szkoły  samodzielnie bez rodziców i opiekunów

link do regulaminu bezpieczeństwa >>>

Listy z informacją w jakiej sali zdaje dany kandydat - umieszczone będą na terenie szkoły przy wejściu i stosownie na drzwiach każdej z podanych sal.

Zdajemy w sali gimnastycznej oraz trzech dodatkowych salach mieszczących się na 1 piętrze (103, 110, 113) . Ze względów na bezpieczeństwo sanitarne kandydaci są od siebie stosownie oddaleni.

Wyniki

 

Już po egzaminach - 10 lipca po godz. 10.00 listy osób, które zdały egzamin, osiągnęły tym samym próg wymagań punktowych (min.16pkt. na 30pkt możliwych)  i pretendują do miana ucznia klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział w egzaminach. Następny krok dla osób znajdujących się na liście to złożenie dalszej dokumentacji i kontakt z sekretariatem szkoły, celem potwierdzenia woli bycia uczniem naszej szkoły i wejścia do grona szkolnej społeczności.

Osoby, które nie odnajdą się na liście, nie osiągnęły minimum punktowego, zatem nie zdały egzaminu do naszej szkoły.

Życzymy Wam jednak wytrwałości w rozwijaniu swoich pasji plastycznych.

Zapraszamy po odbiór dokumentów. Informacja o liczbie punktów danego kandydata uzyskana w czasie egzaminie - w sekretariacie szkoły, na miejscu.

Pozdrawiamy.

Kolejny krok - uczniowie, którzy zdali egzamin i podtrzymują wolę nauki w naszej szkole proszeni są o wypełnienie ankiety z wyborem specjalności, specjalizacji - - przedmiotu dyplomowego, wśród artystycznych.  Do dnia 7 sierpnia 2020r.  potwierdzamy deklarację wyboru naszej szkoły, składamy resztę dokumentacji papierowej. Wypełniamy ankietę wskazując spajalność, która będzie realizowana w formie dodatkowego przedmiotu - przez kolejnych pięć lat. Efektem tej nauki jest praca dyplomowa. Zatem z rozwagą wybierzmy specjalność. W przypadku pytań prosimy o kantak z dyrektorem szkoły 504 211 542

Egzamin wstępny

Egzamin praktyczny 3 lipca 2020

oraz 6  lipca 2020 r.

w dniach od 10 lipca do 7 sierpnia 2020 uzupełniamy
pozostałe dokumenty aplikacyjne /

donosząc do szkoły niezbędną dokumentację/ wybieramy specjalność.

Kontakt

ze szkołą

Złożenie

podstawowych

dokumentów

przed

egzaminem

Uzupełnianie dokumentów

Podanie

wyników

egzaminu

Lista

rezerwowa

- osoby wpisane na
listę podstawową

Rekrutacja zakończona

25 czerwca 2020r.

Egzamin odbył się

3 i 6 lipca 2020

Dokumentacja uzupełniona do 7.08

Ostateczne listy przyjętych

do 19.06.20

zgłoszenie papierowe

10.07.20

Podane są listy osób, które zdały egzamin
i uzyskana liczba wystarczyła do umieszczenia kandydata na liście proponowanych uczniów klas pierwszych.

Wyniki opublikowane będą:

 • na drzwiach szkoły

 • na szkolnej stronie

10.07.20

12.08.20

Podane są listy osób, które zdały egzamin, ale z powodu niższej punktacji znajdują się na liście rezerwowej. Osiągnęły minimum punktowe.

Wyniki opublikowane będą:

 • na drzwiach szkoły

 • na szkolnej stronie

Listy ostateczne klas.

Wyniki opublikowane będą:

 • na drzwiach szkoły

 • na szkolnej stronie

07.08.20

Ostateczna

lista klas

Jeżeli kandydat zda egzamin, ale nie dostarczy do szkoły w odpowiednim czasie dokumentów (ani nie skontaktuje się w celu przedłużenia terminu złożenia pozostałych dokumentów w przypadku trudności z doniesieniem ich we wskazanym przez szkolę czasie) nie zostanie uczniem klasy pierwszej. Brak formalnych dokumentów w szkole traktowany będzie jako rezygnacja kandydata z aplikacji do szkoły.  Ostateczne potwierdzenie woli do 10 sierpnia 2020r.

Informacje - sekretariat szkoły 42 651 23 13

KOLEJNE KROKI

Na stronie szkoły znajduje się informacja nt. rekrutacji. Korzystając z niej przeczytaj o procesie aplikacji. W zakładce Formularz rejestracyjny - wypełnij elektroniczny formularz, którego papierowa wersja znajduje się w Dokumentach do pobrania. Wydrukuj tę papierową wersję tego dokumentu, wypełnij i podpisz. Będzie on potrzebny w oryginale, w kolejnych etapach rekrutacji. Następnie rozpocznij kompletowanie kolejnych dokumentów. W tym celu przygotuj papierową teczkę na dokumenty, w której zgromadzisz kolejne - konieczne karty:
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu (można złożyć po egzaminie - do dnia 25 września 2020 r.) / Natomiast lekarz pierwszego kontaktu może wystawić zaświadczenie o tym, że uczeń może podejść do egzaminu - to jest we wstępnym etapie rekrutacji wystarczające.

 • oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim- jeśli takie posiadasz

 • wypełniony kwestionariusz osobowy -  w sekretariacie szkoły

 

Kandydat do szkoły może dostarczyć dodatkowo kartę ocen z zajęć dydaktycznych z ocenami za pierwszy semestr, potwierdzoną przez szkołę podstawową i przedstawić swoje dokonania i sukcesy artystyczne.
Następnie odbywasz egzamin składający się z części praktycznej: rysujesz, malujesz, tworzysz kompozycję papierową  oraz z części ustnej, polegającej na zaprezentowaniu wcześniej przygotowanej pracy na temat wybranego artysty lub kierunku w sztuce. Rozmowa dotyczy też twoich zainteresowań plastycznych. Komisja może zapytać dlaczego interesuje Cię podjęcie nauki w szkole artystycznej o profilu plastycznym itp.
W zakładce Przebieg egzaminu  przeczytasz więcej o egzaminie.
Po egzaminie i uzyskaniu wystarczającej liczby punktów jesteś już świeżo upieczonym "pierwszoklasistą", który musi dopełnić formalności uzupełniając resztę dokumentów. Następnie w czasie "letniego pikniku szkolnego" poznajesz uczniów starszych klas i nauczycieli. A po wakacjach pojawiasz się na rozpoczęciu roku szkolnego w znanym już sobie gronie kolegów.  Do zobaczenia!

© 2020 ZPSP w ŁODZI

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now