Egzamin praktyczny 3 lipca 2020

oraz 6  lipca 2020 r.

w dniach 10 lipca i 7 sierpnia 2020 uzupełniamy
pozostałe dokumenty aplikacyjne /

donosząc do szkoły niezbędną dokumentację.

Kontakt

ze szkołą

Złożenie

podstawowych

dokumentów

przed

egzaminem

Uzupełnianie dokumentów

Podanie

wyników

egzaminu

Lista

rezerwowa

do 19.06.20

zgłoszenie papierowe

Ostateczne listy przyjętych

9.07.20

Podane są listy osób, które zdały egzamin
i uzyskana liczba wystarczyła do umieszczenia kandydata na liście proponowanych uczniów klas pierwszych.

Wyniki opublikowane będą:

 • na drzwiach szkoły

 • na szkolnej stronie

9.07.20

Podane są listy osób, które zdały egzamin, ale z powodu niższej punktacji znajdują się na liście rezerwowej.

Wyniki opublikowane będą:

 • na drzwiach szkoły

 • na szkolnej stronie

14.08.20

Listy ostateczne klas.

Wyniki opublikowane będą:

 • na drzwiach szkoły

 • na szkolnej stronie

Jeżeli kandydat zda egzamin, ale nie dostarczy do szkoły w odpowiednim czasie dokumentów (ani nie skontaktuje się w celu przedłużenia terminu złożenia pozostałych dokumentów w przypadku trudności z doniesieniem ich we wskazanym przez szkolę czasie) nie zostanie uczniem klasy pierwszej. Brak formalnych dokumentów w szkole traktowany będzie jako rezygnacja kandydata z aplikacji do szkoły.  Ostateczne potwierdzenie woli do 18 sierpnia 2020r.

Informacje - sekretariat szkoły 42 651 23 13

KOLEJNE KROKI

Na stronie szkoły znajduje się informacja nt. rekrutacji. Korzystając z niej przeczytaj o procesie aplikacji. W zakładce Formularz rejestracyjny - wypełnij elektroniczny formularz, którego papierowa wersja znajduje się w Dokumentach do pobrania. Wydrukuj tę papierową wersję tego dokumentu, wypełnij i podpisz. Będzie on potrzebny w oryginale, w kolejnych etapach rekrutacji. Następnie rozpocznij kompletowanie kolejnych dokumentów. W tym celu przygotuj papierową teczkę na dokumenty, w której zgromadzisz kolejne - konieczne karty:
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu (można złożyć po egzaminie - do dnia 25 września 2020 r.) / Natomiast lekarz pierwszego kontaktu może wystawić zaświadczenie o tym, że uczeń może podejść do egzaminu - to jest we wstępnym etapie rekrutacji wystarczające.

 • oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim- jeśli takie posiadasz

 • wypełniony kwestionariusz osobowy -  w sekretariacie szkoły

 

Kandydat do szkoły może dostarczyć dodatkowo kartę ocen z zajęć dydaktycznych z ocenami za pierwszy semestr, potwierdzoną przez szkołę podstawową i przedstawić swoje dokonania i sukcesy artystyczne.
Następnie odbywasz egzamin składający się z części praktycznej: rysujesz, malujesz, tworzysz kompozycję papierową  oraz z części ustnej, polegającej na zaprezentowaniu wcześniej przygotowanej pracy na temat wybranego artysty lub kierunku w sztuce. Rozmowa dotyczy też twoich zainteresowań plastycznych. Komisja może zapytać dlaczego interesuje Cię podjęcie nauki w szkole artystycznej o profilu plastycznym itp.
W zakładce Przebieg egzaminu  przeczytasz więcej o egzaminie.
Po egzaminie i uzyskaniu wystarczającej liczby punktów jesteś już świeżo upieczonym "pierwszoklasistą", który musi dopełnić formalności uzupełniając resztę dokumentów. Następnie w czasie "letniego pikniku szkolnego" poznajesz uczniów starszych klas i nauczycieli. A po wakacjach pojawiasz się na rozpoczęciu roku szkolnego w znanym już sobie gronie kolegów.  Do zobaczenia!

© 2020 ZPSP w ŁODZI

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now