W lutym 2021r. ogłosimy terminy związane z naborem i terminy egzaminów wstępnych do szkoły - zapraszamy do śledzenia strony.
(informacje bieżące - zmiany wynikają z sytuacji panującej w kraju / termin egzaminu może minimalnie ulec zmianie).

Informacje - sekretariat szkoły 42 651 23 13

KOLEJNE KROKI

Na stronie szkoły znajduje się informacja nt. rekrutacji. Korzystając z niej przeczytaj o procesie aplikacji. W zakładce Formularz rejestracyjny - wypełnij elektroniczny formularz, którego papierowa wersja znajduje się w Dokumentach do pobrania. Wydrukuj tę papierową wersję (tego dokumentu), wypełnij i podpisz. Będzie on potrzebny w oryginale, w kolejnych etapach rekrutacji. Następnie rozpocznij kompletowanie kolejnych dokumentów. W tym celu przygotuj papierową teczkę na dokumenty, w której zgromadzisz kolejno:
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu (można złożyć po egzaminie - do dnia 25 września 2020 r.) / Natomiast lekarz pierwszego kontaktu może wystawić zaświadczenie o tym, że uczeń może podejść do egzaminu - to jest we wstępnym etapie rekrutacji wystarczające.

  • oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim- jeśli takie posiadasz

  • wypełniony kwestionariusz osobowy -  w sekretariacie szkoły

 

Kandydat do szkoły może dostarczyć dodatkowo kartę ocen z zajęć dydaktycznych z ocenami za pierwszy semestr, potwierdzoną przez szkołę podstawową i przedstawić swoje dokonania i sukcesy artystyczne.
Następnie odbywasz egzamin składający się z części praktycznej: rysujesz, malujesz, tworzysz kompozycję papierową  oraz z części ustnej, polegającej na zaprezentowaniu wcześniej przygotowanej pracy na temat wybranego artysty lub kierunku w sztuce. Rozmowa dotyczy też twoich zainteresowań plastycznych. Komisja może zapytać dlaczego interesuje Cię podjęcie nauki w szkole artystycznej o profilu plastycznym itp.
W zakładce Przebieg egzaminu  przeczytasz więcej o egzaminie.
Po egzaminie i uzyskaniu wystarczającej liczby punktów jesteś już świeżo upieczonym "pierwszoklasistą", który musi dopełnić formalności uzupełniając resztę dokumentów. Następnie w czasie "letniego pikniku szkolnego" poznajesz uczniów starszych klas i nauczycieli. A po wakacjach pojawiasz się na rozpoczęciu roku szkolnego w znanym już sobie gronie kolegów.  Do zobaczenia!

Uzupełnianie dokumentów

Informacje dla kandydata

© 2020 ZPSP w ŁODZI

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now