top of page
lista.jpg

Informacje - sekretariat szkoły 42 651 23 13

PLASTYK.png

KOLEJNE KROKI

1. Składanie dokumentów (część pierwsza aplikacji)

  • wniosek w wersji papierowej złożyć należy w sekretariacie szkoły do 20 maja  2022- piątek

  • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej

  • wykaz ocen semestralnych

  • zaświadczenie lekarskie

  • dwa zdjęcia

  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu / inne zaświadczenia: np. z PPP

2. Egzamin - w terminach 30 maja - 1 czerwca 2022

3. Wyniki egzaminu wstępnego podane zostaną  w dniu: 08 czerwca 2022 (środa), po godz. 16.00

4. Uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej należy dostarczyć do sekretariatu, do dnia: 18 lipca 2022 /poniedziałek (część druga aplikacji)

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty

  • kartę zdrowia i kartę szczepień

  • opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz inne dokumenty świadczące o stanie zdrowia ucznia – w przypadku ich posiadania

5.  Listy uczniów przyjętych do szkoły opublikowane zostaną w sierpniu 2022 po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. (Termin publikacji poda dyrektor szkoły po egzaminach wstępnych)

Drodzy kandydaci w roku szkolnym 2022-2023 prowadzone będą bezpłatne konsultacje wstępne, przygotowujące kandydata do egzaminu na rok szkolny 2023-2024
Zapisy już w październiku 2023 r.

O szkole ...

Zapraszamy do zwiedzania szkoły. Można umówić się na spotkanie, przez kontakt z sekretariatem szkoły.

bottom of page