PLASTYK.png

Poniżej opublikowane są listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej - hasło do zakładki wysłane zostało e-mailem. Jeśli nie otrzymaliście Państwo hasła do pliku prosimy o kantat z sekretariatem szkoły.

 

Czarne i czerwone strzałki w lewo

KOLEJNE KROKI

rekrutacja w 4 krokach.jpg

Informacje - sekretariat szkoły 42 651 23 13

1. Składanie dokumentów do 20 maja  2021- piątek:

  • wniosek - formularz - wersja papierowa!

  • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej

  • wykaz ocen semestralnych

  • zaświadczenie lekarskie (w bieżącym roku odroczone do czasu drugiego etapu naboru, po egzaminach)

  • dwa zdjęcia

  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu / inne zaświadczenia: np. z PPP

2. Egzamin - terminy 01.06 2021 do 02. 06. 2021

3. Wyniki egzaminu wstępnego podane zostaną  w dniu: 09.06.2021 (środa), po godz. 16.00

4. Uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej należy dostarczyć do sekretariatu do dnia :  16.07.2021 (piątek)

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty

  • kartę zdrowia i kartę szczepień

  • opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz inne dokumenty świadczące o stanie zdrowia ucznia – w przypadku ich posiadania

5. Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych do szkoły opublikowane zostaną w dniu 23 sierpnia 2021 (poniedziałek) - UWAGA  - listy uczniów klas pierwszych zostały opublikowane 17 sierpnia 2021 r. ze względu na sprawne ukończenie!

Spacer po szkole to wirtualna strona z informacjami o szkole i szkolnych imprezach. Przygotowany został w roku 2020 - jako element Nocy muzeów -  w formie wirtualnych odwiedzin placówek zamkniętych z powodu koronowianina.

Nasza szkoła ma już 75 lat. Jej dorobek trudno opisać w kilku słowach. Zapraszamy zatem do odwiedzenia kilku stron poświęconych tej tematyce... miłego zwiedzania!

zawod 21 wieku.png

Ulotka na temat szkoły przygotowana przez uczennice klasy 3bLP