Pobierz papierową wersję formularza rejestracyjnego - wypełnij, podpisz i złóż w sekretariacie szkoły.
Dołącz do niego następujące załączniki - link do...
Kwestionariusz osobowy wypełnia się na miejscu, w szkole.
Regulamin dostępny jest w siedzibie szkoły oraz na stronie BIP szkoły - link do
Jeśli masz pytania - zadzwoń do nas 42 651 23 13 -zapraszamy do kontaktu.