wyniki egzaminu wstępnego.png

*Lista zawiera kody kandydatów

Komisja Rekrutacyjna w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi przedstawia wyniki naboru do klas pierwszych Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi.

Opublikowana lista zawiera kody uczniów, którzy pozytywnie zdali egzamin i dostali się do szkoły.

Kandydatom, którzy osiągnęli wymaganą liczbę punktów z egzaminu praktycznego i ustnego - gratulujemy.

Jednocześnie przypominamy, że aby rozpocząć naukę w klasie pierwszej należy uzupełnić dokumentację i dokończyć procedurę rekrutacyjną.

 

Uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej należy dostarczyć do sekretariatu, do dnia: 18 lipca 2022 /poniedziałek (część druga aplikacji)

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty

  • kartę zdrowia i kartę szczepień

  • opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz inne dokumenty świadczące o stanie zdrowia ucznia – w przypadku ich posiadania

Lista ostatecznie przyjętych kandydatów do szkoły z podziałem na specjalności opublikowana będzie na szkolnej tablicy ogłoszeń  w dniu 2 sierpnia 2022 r. po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Kandydaci, którzy nie zdali egzaminu wstępnego proszeni są o telefoniczne umówienie się z sekretariatem na odbiór dokumentów. Swoją wizytę należy zapowiedzieć, ponieważ nadal obowiązuje przedłużenie stopni alarmowych na terytorium całego kraju. Tel.: 42 651 23 13

RCB.jpg