Uwagi nt. sposobu wypełnienia formularza:

Pytania oznakowane gwizdką są obowiązkowe. Na końcu znajduje się przycisk wyślij, który należy przycisnąć celem wysłania odpowiedzi.

W przypadku pytań i wątpliwości co do formy wypełnienia wniosku - prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: 42 651 23 13