Organizacja pracy obejmuje:
1. Kontakt dotyczący wymiany informacji pomiędzy uczniem, rodzicem - a szkołą nadal w formie podstawowej realizowany będzie poprzez dziennik Librus.
2. Edukacja zdalna odbywać się będzie poprzez platformę Office 365.
3. Oficjalne maile i komunikaty - realizujemy drogą maili służbowych.
4. Możliwe są do zastosowania inne narzędzia komunikacji, po uprzednim uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły i stron zainteresowanych.
Więcej o platformie Office 365 - dla ucznia

HASŁA do kont uczniowskich podje Librusem wychowawca