top of page

Jak wyglądają lekcje i  komunikacja w szkole.

I. Przede wszystkim podstawowym kanałem i zarazem narzędziem archiwizującym przebieg nauczania zdalnego będzie dziennik Librus. Wstawiamy oceny. Prowadzimy korespondencję z uczniem i rodzicami.

II. Drogą mailową lub telefoniczną utrzymujemy kontakt ze sobą wzajemnie (nauczyciele-rodzice-dyrekcja).

III. Nauczyciel dla swojego przedmiotu dobiera odpowiednie narzędzie edukacyjne. Przy wyborze narzędzia kieruje się "łatwością obsługi po stronie ucznia" i  "dostępnością". Dyrektor polecił nauczycielom przed wyborem narzędzi komunikacji zdalnej upewnić się, czy wszyscy uczniowie mają dostęp do sieci, wskazanego przez nauczyciela narzędzia. Trudności komunikacyjne nauczyciel uczący zgłasza wychowawcy klasy, a do wychowawcy uczniowie. Zadaniem nauczyciela uczącego wraz z wychowawcą jest znaleźć rozwiązanie i zaproponować je po konsultacji z dyrekcją uczniowi. Dopuszcza się też przypadki nauczania korespondencyjnego. Wychowawcy do dnia 27 marca 2020 r. zgłaszają wszelkie rozpoznane trudności  do dyrekcji szkoły. Należy tak zorganizować pracę zdalną, aby zabezpieczyć wszystkim uczniom bezpieczeństwo pracy. Pamiętamy, że dostęp do edukacji w naszym kraju jest dla każdego ucznia zapewniony konstytucyjnie.

kanały_komunikacji.jpg
bottom of page