top of page
Od 17 października 2020 r - szkoła przechodzi na nauczanie zdalne.
W związku z tym będą realizowane następujące działania:
1. Otworzenie platformy edukacyjnej na Platformie Office 365 -
2. Wyznaczenie platform i narzędzi komunikacji jednolitych dla całej szkoły - informacja podana będzie przez LIBRUS oraz w komunikatach dyrektora na tej stronie.
3. Opublikowanie aktualizacji dotyczących metodycznych rozwiązań w pracy nauczycieli - zsynchronizowanie działań w zakresie dostosowania realizacji podstawy programowej i systemów oceniania - podana do informacji na tej stronie w zakładce organizacja pracy.
4. Wyznaczenie miejsca do publikacji tematyki bieżącej realizowanej zdalnie - informacja podana będzie przez LIBRUS oraz w komunikatach dyrektora na tej stronie.
5. Opracowanie harmonogramu dyżurów szkoły - dla działań praktycznych - informacja strona szkoły: www.plastyklodz.pl
  Dyrektor Katarzyna Paliwoda
bottom of page