Ważne informacje dla ucznia:

niespodzianka - obejrzyj..

Komunikat dyrektora w sprawie

wyznaczenie ostatecznego terminu wystawianie ocen.

Jest to dzień 18 czerwca 2020r. TERMIN OSTATECZNY!

Dyrektor Szkoły Katarzyna Paliwoda

Komunikat dyrektora w sprawie

dni wolnych 8, 9, 10 i 12 czerwca 2020 r.

Dni 8,9,10 - odbywa się w szkole pisemna matura w związku z tym dla pozostałych uczniów szkoły są one dniami wolnymi od zajęć.
Dzień 12 czerwca jest dniem dyrektorskim  - wolnym os zajęć dla całej społeczności szkolnej.

Dyrektor Szkoły Katarzyna Paliwoda

Komunikat dyrektora w sprawie konsultacji i obowiązujących procedur bezpieczeństwa, terminów dotyczących Egzaminów Dyplomowych i Maturalnych.

W związku ze zbliżającymi się egzaminami oraz trawiącymi konsultacjami uczniów klas maturalnych obliguję do rozliczenia się ze szkołą, tj. Oddanie książek do szkolnej biblioteki, kluczy do szafek i innych wypożyczonych sprzętów szkolnych do nieodpowiednich służb. Karta obiegowa nadal obowiązuje.

W szkole obowiązują podwyższone środki ostrożności i regulamin opisujący procedury bezpieczeństwa.  Proszę się z nim zapoznać, wypełnić załącznik nr 4 i złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy egzaminów maturalnych >>>

Terminy egzaminów dyplomowych >>>

Dyplomantów proszę o kontakt w sprawie realizacji dyplomów
z promotorami- Pilne!

Dyrektor Szkoły Katarzyna Paliwoda

Komunikat  dyrektora w sprawie klasyfikowania uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

W związku nadchodzącym końcem zajęć w klasach maturalnych informuję, że do dnia 30 marca 2020 r. wystawiane będą oceny końcoworoczne. Nauczyciele mają je wystawić we wskazanym dniu, do godziny 14.00. Drodzy uczniowie koniecznie proszę Was o oddanie zaległych prac i rozliczenie się z bieżących zadań. Przypominam, że obowiązuje nas praca zdalna. Proszę zaglądać do dziennika Librus.

Dyrektor Szkoły Katarzyna Paliwoda